I Agentäventyret tävlar klasserna om vem som utför flest uppgifter under tävlingstiden. Tävlingstiden är 30.10–12.11.2023. Eleverna utför agentuppgifter under 10 vardagar och registrerar alltid följande dag de utförda uppgifterna på klassens profilsida tillsammans med läraren.

Anvisningar för att anmäla klassen med i tävlingen och hur inleda äventyret:
 1. Skapa en egen profilsida till din klass. Skapandet av klassens profilsida fungerar samtidigt som anmälan att delta i äventyret.
 2. Skriv ut elevernas egna Agentkort_2023_svenska och gå tillsammans med eleverna igenom uppgifterna och hur tävlingen framskrider.
 3. Eleverna antecknar dagligen på sina Agentkort de uppgifter som eleverna utfört hemma och i skolan. Uppgifterna kan utföras flera gånger per dag, men eleven antecknar uppgiften som utförd bara en gång.
 4. Om någon elev blir sjuk under äventyret kan alla hens uppgifter under sjukfrånvaron antecknas som utförda.
 5. Läraren räknar ihop och antecknar dagligen klassens sammanlagda poäng tillsammans med eleverna på Agentäventyrssidan. Fyll i föregående dags poäng alltid följande dag. Uppgifterna som gäller fredagen vecka 45 (10.11.) måste antecknas på sidan senast onsdagen den 15.11.2023. Poängen behandlas i proprtion till klassens storlek.
 6. Samla tilläggspoäng (se anvisningarna nere på sidan).
 7. Informera även hemmen om att ni deltar i tävlingen. Wilma_info-pa-svenska-2023.
 8. Om du har  frågor kan du kontakta oss genom att skicka meddelande via formuläret. Du hittar formuläret här.

När du skapar en profilsida åt din klass anmäler du samtidigt klassen som deltagare i Agentäventyret. Efter anmälningen kan ni jämföra era resultat med de andra deltagande klassernas resultat. Samtidigt får ni reda på hur er klass framskrider i de olika uppgifterna.

Skriv ut de officiella agentkorten

Utför dagligen olika agentuppgifter

Anmäl de poäng som ni tjänat ihop i de olika uppgifterna på agentäventyrets hemsida

Tävla med de andra klasserna och vinn olika priser!

Utmana andra klasser att delta i Agentäventyret!

Utmana klasser att delta!
Vill du ha ett tips om hur ni kan tjäna mera poäng?

ETT AGENTKORT TILL VARJE ELEV

Agentkortet är varje eleves personliga spelredskap. Till varje elev skrivs ut ett eget agentkort där eleven fyller i  sina utförda uppgifter. När eleven har utfört en uppgift minst en gång per dag antecknar eleven uppgiften som utförd på sitt Agentkort. Detta betyder att om eleven t.ex. släckt lamporna flera gånger under en dag antecknas detta som en utförd uppgift.

Lärare räknar ihop de utförda uppgifterna och registrerar poängen dagligen på Agentäventyrets webbsida. Ni  får tilläggspoäng för daglig registrering av poäng. Registreringen av poängen är snabb och enkel att göra och det lönar sig att göra poängregistreringen till en gemensam inlärningssituation för klassen!

Uppgifter på Agentkortet
 1. Jag stängde av en elapparat som var påslagen i onödan, t.ex. belsyning, TV eller spelkonsol.
 2. Jag sorterade sopor, t.ex. papper, kartong, bioavfall, plast, glas eller metall.
 3. Jag stängde vattenkranen då jag tvättade tänderna.
 4. Jag gick, cuklade eller använde kollektivtrafik för att ta mig till kompisen eller hobbyn.
 5. Jag tog den mängd mat som jag orkade äta.

LADDA NER AGENTKORTET 2023

SAMLA TILLÄGGSPOÄNG TILL KLASSEN

Det finns tre olika alternativ för att samla tilläggspoäng:

 1. Klassen får tilläggspoäng genom att utmana andra klasser att delta i Agentäventyret. Ni får 20 tilläggspoäng för den första utmaningen.
 2. Klassen får tilläggspoäng ifall ni dagligen registrerar era poäng. Ju fler dagar ni registrerar poängen desto fler poäng får ni. Det lönar sig alltså att alltid följande dag registrera poängen tillsammans.
 3. Ni får tilläggspoäng även då hela klassen under en dag har utfört alla uppgifter.

POÄNGEN RÄKNAS I PROPORTION TILL KLASSENS ELEVANTAL

I Agentäventyret räknas klassens resultat alltid i proportion till klassens storlek. Detta betyder att även om en klass har ett färre antal elever kan klassen klara sig lika bra i tävlingen som en klass med fler elever. Bästa resultatet i tävlingen uppnås när alla elever under hela äventyret dagligen utför alla uppgifter. Om någon elev är sjuk eller annars borta under tävlingstiden kan ni anteckna att eleven utfört alla uppgifter så att klassens sammanlagda poängantal inte försämras pga. av att eleven inte kan delta. Poängsumman som klassen får för sina utförda uppgifter räknas i proportion till klassens elevantal. Därmed får klassen inte 1 poäng/utförd uppgift.

Frågor?

Skicka e-post till esv@motiva.fi eller kontakta oss genom att skicka ett meddelande via frågeformuläret

Tävlingens regler

 • Deltagandet i tävlingen
  Alla lågstadiers 1-4 klassister i Finland får delta i tävlingen. Klassen kan delta i tävlingen genom att fylla i klassens uppgifter på registreringsblanketten som hittas på Motivas agenttiseikkailu.fi -hemsida. Registreringen/anmälan skall göras senast den 27.10.2023. I Agentäventyret tävlar klasserna om vem som utför mest agentuppgifter under äventyrets 10 dagar.  Deltagandet är avgiftsfritt.  Felaktigt gjorda eller otillräckliga anmälningar tas inte i beaktande.
 • Tävlingstiden 
  Klassen deltar i tävlingen under tiden 30.10.–12.11.2023. Registreringen av poäng för fredagen den 10.11. skall göras senast onsdagen den 15.11.2023.
 • Tävlingsvinsterna
  * Bland alla deltagande klasser lottas det ut som huvudvinst ett presentkort värt 100 € till Heureka-shop och utöver det får klassens alla elever en faktabok från Lasten Keskus. Motiva väljer boken.
  * De fem klasser som samlat flest poäng får som pris presentkort värt 100 € till Heurekashop.
 • Tävlingens utlottning
  Vinnaren av huvudvinsten lottas ut och de andra vinnarna publiceras av Motiva Ab 24.11.2023. Vinnarskolorna meddelas på webbisdan, i nyhetsbrev samt på sociala medier. Ifall kontaktpersonerna inte nås inom två veckor från att personerna kontaktats behåller Motiva Ab rättigheten att välja en ny vinnare.
 • Personuppgifter
  Av de deltagande klasserna samlas in endast lärarens kontaktuppgifter, elevernas uppgifter samlas inte in. Motiva Ab använder kontakt- och andra personuppgifter som deltagarna givit för ändamål relaterade till förverkligandet av tävlingen och lotteriet. Deltagarnas personuppgifter kan användas för marknadsföringsändamål och de behandlas enligt personuppgiftslagen.
 • Rättigheter som tävlingens anordnare har
  Den som ordnar tävlingen har rätt att publicera namn och ort på den skola som vinner tävlingen och likaså namnen och orterna på de andra vinnande skolorna på webbsidor och i digitala kanaler. Den som ordnar tävlingen svarar inte för skador, förluster eller kostnader som påstås ha uppkommit till följd av deltagande i denna tävling eller för användning av vinsterna. De som deltar i tävlingen förbinder sig till att följa dessa tävlingsregler. Motiva Ab har rättigheten att avlägsna deltagare från tävlingen ifall deltagarna inte följer tävlingens regler och villkor. Motiva Ab följer Finlands lag i alla sina tävlingar. Lotteriskattlagen och andra skatteslag tas inte i beaktande när det är frågan om en tävling riktad till skolelever. Den som ordnar utlottningen har rätt att ändra på reglerna under tävlingen genom att meddela om förändringarna på kampanjsidan eller på andra sätt. Motiva Ab har rätt att vid behov inhibera tävlingen utan någon särskild anmälan (datavirus etc.). Den som ordnar tävlingen behåller alla rättigheter till ändringar.

Dataskyddsbeskrivning

Dataskyddsbeskrivningen kan du läsa här.