Anvisningar och agentkort

ANVISNINGAR OCH AGENTKORT

I Agentäventyret tävlar klasserna om vem som utför flest uppgifter under tävlingstiden. Tävlingstiden är 30.10–12.11.2023. Eleverna utför agentuppgifter under 10 vardagar och registrerar alltid följande dag de utförda uppgifterna på klassens profilsida tillsammans med läraren. I poängräkningen beaktas klassens storlek, små klasser klarar sig lika bra som stora. Andra årskurser kan också utföra uppgifter, men ENDAST andraklassisternas uppgifter godkänns i tävlingen.

Så här framskrider Agentäventyret:
 1. Skapa en egen profilsida till din klass. Skapandet av klassens profilsida fungerar samtidigt som en anmälan att delta i äventyret.
 2. Skriv ut elevernas egna agentkort och gå tillsammans igenom hur tävlingen framskrider.
 3. Eleverna antecknar dagligen på sina Agentkort de uppgifter som eleverna utfört hemma och i skolan.
 4. Informera även hemmen om att ni deltar i tävlingen. Du kan använda den färdiga brevmallen Wilma_info på svenska 2022.
 5. Läraren antecknar dagligen klassens sammanlagda poäng på Agentäventyrssidan. Uppgifterna som gäller fredagen vecka 45 (11.11.) kan antecknas ända tills onsdagen 16.11.2022.
 6. Om du har något att fråga om kan du skicka e-post till esv@motiva.fi
 7. Samla tilläggspoäng (se anvisningarna nere på sidan).När du skapar en profil åt din klass anmäler du samtidigt klassen som deltagare i Agentäventyret. Efter anmälningen kan ni jämföra era resultat med de andra deltagande klassernas resultat. Samtidigt får ni reda på hur er klass framskrider i de olika uppgifterna.
Skriv ut de officiella agentkorten
Utför dagligen olika agentuppgifter
Anmäl de poäng som ni tjänat ihop i de olika uppgifterna på agentäventyrets hemsida
Tävla med de andra klasserna och vinn olika pris!

ELEVERNAS AGENTKORT

Agentkortet är varje eleves personliga spelredskap. Ett eget agentkort skrivs ut till varje elev. Varje elev fyller i  sina utförda uppgifter på sitt agentkort. När eleven har utfört en uppgift minst en gång per dag antecknar eleven uppgiften som utförd på sitt Agentkort. Detta betyder att om eleven t.ex. släckt lamporna flera gånger under en dag antecknas detta som en utförd uppgift.
Läraren samlar ihop de utförda uppgifterna och registrerar poängen dagligen på Agentäventyrets webbsida. Registreringen av poängen är snabb och enkel. Det lönar sig att göra poängregistreringen till en gemensam inlärningssituation för klassen!

LADDA NER AGENTKORTET

POÄNGEN RÄKNAS I PROPORTION TILL KLASSENS ELEVANTAL

I Agentäventyret räknas klassens resultat alltid i proportion till klassens storlek. Detta betyder att även om en klass har ett färre antal elever kan klassen klara sig lika bra i tävlingen som en klass med fler elever. Bästa resultatet i tävlingen uppnås när alla elever under hela äventyret dagligen utför alla uppgifter. Om någon elev är sjuk eller annars borta under tävlingstiden kan ni anteckna att eleven utfört alla uppgifter så att klassens sammanlagda poängantal inte försämras pga. av att eleven inte kan delta. Poängsumman som klassen får för sina utförda uppgifter räknas i proportion till klassens elevantal. Därmed får klassen inte 1 poäng/utförd uppgift.

SÅ HÄR KAN KLASSEN SAMLA TILLÄGGSPOÄNG

Det finns tre olika alternativ för att samla tilläggspoäng:

 1. Klassen får tilläggspoäng genom att utmana andra klasser att delta i Agentäventyret. Ni får 20 tilläggspoäng för den första utmaningen. Ni kan skicka utmaningar under hela tävlingstiden.
 2. Klassen får tilläggspoäng ifall ni dagligen registrerar era poäng. Ju fler dagar ni registrerar poäng desto fler poäng får ni.
 3. Ni får tilläggspoäng även då när hela klassen under en dag har utfört alla uppgifter.

Frågor?

Skicka e-post till esv@motiva.fi

Tävlingens regler

 1. Deltagandet i tävlingen
  Alla lågstadiers 1-4 klasser och 1-4 klassister i Finland får delta i tävlingen. Klassen kan delta i tävlingen genom att fylla i klassens uppgifter på registreringsblanketten som hittas på Motivas agenttiseikkailu.fi -hemsida. Registreringen skall göras senast den 31.10.2022. I Agentäventyret tävlar klasserna om vem som utför mest agentuppgifter under äventyrets 10 dagar.  Deltagandet är avgiftsfritt.  Felaktigt gjorda eller otillräckliga anmälningar tas inte i beaktande.
 2. Tävlingstiden 
  Klassen skall delta i tävlingen under tiden 1.–14.11.2022.
 3. Tävlingsvinsterna
  Bland alla deltagande klasser lottas det ut som huvudvinst ett presentkort på 100 € till Heureka-shop. Utöver det får klassens alla elever en faktabok från Lasten Keskus. Motiva väljer boken.

De fyra klasser som samlat flest poäng får som pris presentkort på 100 € till Heurekashop.

 1. Tävlingens utlottning
  Vinnaren av huvudvinsten samt de andra vinnarna lottas ut och publiceras av Motiva Ab 26.11.2022. Vinnarskolorna meddelas på webbisdan, i nyhetsbrev samt på sociala medier. Ett pressmeddelande skickas också till media. Ifall kontaktpersonerna inte nås inom två veckor från att personerna kontaktats behåller Motiva Ab rättigheten att välja en ny vinnare.
 2. Personuppgifter
  Endast lärarens kontaktuppgifter samlas av de deltagande klasserna, inte elevernas uppgifter. Motiva Ab använder kontakt- och andra personuppgifter som deltagarna givit för ändamål relaterade till förverkligandet av tävlingen och lotteriet. Deltagarnas personuppgifter kan användas för marknadsföringsändamål och de behandlas enligt personuppgiftslagen. Dataskyddsbeskrivning
 3. Rättigheter som tävlingens anordnare har
  Den som ordnar tävlingen har rätt att publicera namn och ort på den skola som vinner tävlingen och likaså på de andra vinnande skolorna på webbsidor och i digitala kanaler. Den som ordnar tävlingen svarar inte för skador, förluster eller kostnader som påstås ha uppkommit till följd av deltagande i denna tävling eller för användning av vinsterna. De som deltar i tävlingen förbinder sig att följa dessa tävlingsregler. Motiva Ab har rättigheten att avlägsna deltagare från tävlingen ifall deltagarna inte följer tävlingens regler och villkor. Motiva Ab följer Finlands lag i alla sina tävlingar. Lotteriskattlagen och andra skatteslag tas inte i beaktande när det är frågan om en tävling riktad till skolelever. Den som ordnar utlottningen har rätt att ändra på reglerna under tävlingen genom att meddela om förändringarna på kampanjsidan eller på andra sätt. Motiva Ab har rätt att vid behov inhibera tävlingen utan någon särskild anmälan. Den som ordnar tävlingen behåller alla rättigheter till ändringar.

Dataskyddsbeskrivning

Dataskyddsbeskrivningen kan du läsa här.