Agentäventyret introducerar eleverna till en hållbar livsstil och sparandet av naturresurser. Agentuppgifterna uppmuntrar till att spara på electricitet och vatten, till återvinning, till att minska på matsvinnet och till hållbar transport. Under Agentäventyret lönar det sig att diskutera teman nedan med eleverna och tillsammana leta svar på de olika frågorna.

Energi

Ladda ner bilden och diskutera dessa teman

 • Vad är energi?
 • Varifrån kommer energi? På vilka olika sätt produceras energi?
 • Hur produceras energi i din hembygd?
 • Till vad används electricitet?

Vi behöver energi för våra dagliga sysslor omkring oss, men energiproduktionen belastar miljön och därför borde vi använda så lite energi som möjligt. Agenten stänger alltid av apparater som är påslagna i onödan, t.ex. belysning, TV eller spelkonsoler och minskar på detta sätt onödig energiförbrukning.

Återvinning

Ladda ner bilden och diskutera dessa teman

 • Varför förbrukar produktionen av olika varor energi? Exempelvis kläder och leksaker.
 • Varför är återvinning viktigt?
 • Vad kan man göra av det återvunna materialet? Exempelvis återvunnet glas, kartong och dagstidningar?

Var och en av oss producerar årligen 500 kg skräp och alla finländare sammanlagt ungefär 2,5 miljarder kg. Det är enormt mycket skräp.

Agenten vet att sopor är värdeföremål eftersom de innehåller dyra material. Agenten kan minska på mängden avfall genom att sortera soporna, eftersom råmaterialet som fås från sopor kan användas för att producera nya varor.

I Nökö visar vägen -pysselboken, som Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) -samkommunen har producerat, finns också uppgifter om återvinning och sortering.

Vatten

Ladda ner bilden och diskutera dessa teman

 • Varifrån får vi rent vatten?
 • Varför lönar det sig att spara vatten?
 • Varför behövs det energi för att producera varmt vatten? Vad använder vi mest varmt vatten till hemma?

Agenten sparar årligen vatten en mängd motsvarande en simbassäng, dvs. ungefär 13 000 liter, då agenten har vattenkranen stängd och använder tandmugg då hen tvättar tänderna.

Mat

Ladda ner bilden och diskutera dessa teman

 • Var och hur produceras mat? Vilka saker behövs för att producera mat?
 • Hur många människors arbete behövs för att maten fås på tallriken?
 • Varför går mat till spillo hemma eller i skolan?

Färdigt undervisningsmaterial:

Material för lågstadieelever om matens resa från åkern till matbordet (på finska)

Agenten har fått reda på att var och en av oss årligen slänger bort mat en mängd motsvarande 100 godispåsar. Agenten spiller ingenting, men framförallt inte mat. Därför tar agenten endast så mycket mat mat på tallriken som hen orkar äta.

Transport

Ladda ner bilden och diskutera dessa teman

 • Med vilka olika transportmedel har du tagit dig från ett ställe till ett annat?
 • Med vilka transportmedel rör du dig dagligen?
 • Hur får vi olika fordon att röra på sig?
 • Varför börjar du må bra av att gå eller cykla?

Uppgifter för eleverna:

INökön matkassa-materialet finns det roliga uppgifter som berör transport (på finska)

Agenten sparar på naturen genom att gå eller cykla från en plats till en annan och därför hålls agenten också i suveränt agentskick.