Top 5 agenterna

TOP 5 AGENTKLASSER

På klassens egna hemidor ser du alltid poängsituationen i realitid:

Poängen för alla deltagande klasser ser du här >>

Reilan kakkoset

2, Reilan koulu

20 poäng

2B, Mahnalan ympäristökoulu

20 poäng

2B, Botby grundskola

20 poäng

2, Kasukkalankoulu

20 poäng

2K, Keravanjoen koulu

20 poäng